KALENDÁR

Zmena termínu jesennej HTK v Nitre – Janíkovce pre oblasť západné Slovensko!
10.10.2020 od 10.00 hod. pre technické zmeny.